Mail ons: info@vac-dordrecht.nl

Home

 

VAC-Dordrecht is de Adviescommissie Wonen voor nieuwbouw en renovatie in de gemeente Dordrecht.

Dagelijks voert u in en rondom uw woning talloze activiteiten uit. U kookt, eet, slaapt, poetst, computert, ontvangt bezoek en gaat naar uw werk of school. Al deze activiteiten wilt u ongehinderd en met het nodige gemak kunnen uitvoeren.
Met andere woorden: u wilt een woning met een hoge gebruikskwaliteit. Dus voldoende bergruimte, genoeg stopcontacten voor uw (computer)apparatuur en geen deuren die tegen elkaar aan slaan. Geen drempels die u in het dagelijks leven belemmeren. Geen onnodig energieverlies, optimaal comfort en een veilig gevoel binnen en buiten.
Ook uw woonomgeving moet aan uw eisen voldoen. U wilt voldoende voorzieningen in de buurt en uw kinderen moeten veilig kunnen spelen.

Al decennialang zetten de vrijwilligers van VAC-Dordrecht zich hiervoor in.

Wij adviseren vanuit het perspectief van de (toekomstige) gebruiker aan opdrachtgever, architect, woningcorporatie en/of gemeente over de gebruikskwaliteit van de woning en directe leefomgeving.

Daarbij hebben we specifiek aandacht voor:

 • gebruikskwaliteit; zijn de ruimtes te gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn, looplijnen, bergruimte
 • veiligheid; zowel sociale veiligheid als aandacht voor braak- en brandpreventie
 • toegankelijkheid; ook voor de kinderwagen of rolstoel
 • gezondheid en comfort; licht, lucht en geluid
 • energieverbruik en materialengebruik; bijvoorbeeld oriëntatie t.o.v. de zon
 • toekomstwaarde; onderhoudsvriendelijk, kan de woning met u meegroeien.

Sinds enige tijd adviseert VAC-Dordrecht onder voorwaarden ook aan particuliere opdrachtgevers. Meer hierover onder het kopje Nieuws/publicaties

Drechtsteden
Binnen de Drechtsteden werkt VAC-Dordrecht samen met de collega's van VAC-Zwijndrecht en VAC-Hendrik Ido Ambacht.
In de andere Drechtsteden gemeentes is geen VAC actief. Mocht er belangstelling voor zijn dan zijn we graag bereid een initiatief te ondersteunen.

Landelijk
In Nederland is in meer dan de helft van alle gemeentes een VAC actief.
Ieder VAC is lid van VACpuntWonen, de landelijke vereniging die toeziet op kwaliteit van de adviezen, training van de vrijwilligers en vertegenwoordiging in landelijke overlegorganen.

Het werk van VAC-Dordrecht wordt mogelijk gemaakt door een financiële ondersteuning van de gemeente Dordrecht.

Nieuws

In oktober 2012 is het traject "Richting kiezen en prioritering grote projecten" gestart. Dit moet ertoe leiden dat binnen de grote ruimtelijke projecten keuzes worden gemaakt teneinde de mogelijke risico's en problemen van de huidige economische omstandigheden en meer in het bijzonder de situatie op de vastgoedmarkt het hoofd te kunnen bieden. In dit traject hebben wij met de Adviescommissie meerdere malen besproken welke richting we moeten kiezen ten aanzien van de verschillende grote projecten. Het college heeft hiernaast gemeend ook te moeten onderzoeken welke andere mogelijkheden er zijn om de komende jaren op een kleinschalige wijze aan de leefbaarheid van Dordrecht te blijven bouwen. Onderzocht zijn een tweetal thema's te weten; particulier opdrachtgeverschap bij vastgoed ontwikkeling en het tijdelijk anders gebruiken van braakliggende terreinen. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in de voorliggende nota met een voorstel voor een intensieve aanpak voor 2013 en 2014. Om particulier opdrachtgeverschap een grotere rol in de vastgoedontwikkeling te geven is het wel nodig de gemeentelijke werkwijze daaraan aan te passen. De huidige gemeentelijke werkwijze is nu afgestemd op het samenwerken met enkele grootschalige projectontwikkelaars. Het voorgesteld intensiveringsprogramma is voor de sector Stadsontwikkeling de opmaat naar een nieuwe manier van werken. Gezien het kleinschalige karakter van de nieuwe initiatieven ligt het oppakken ervan met de betrokken burgers, instellingen en bedrijven voor de hand. Om dit brede draagvlak tot stand te brengen is een voorstel voor een publieks-/marketingcampagne uitgewerkt. Het college heeft het noodzakelijk geacht om geheimhouding op te leggen ten aanzien van bijlage 3.6 "Mogelijke locaties voor PO vanaf 2014" van de bijgevoegde nota De "nieuwe initiatieven: Kleinschalig grote dingen bereiken", omdat hierin gegevens zijn opgenomen waarvan het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen de financiële belangen van de gemeente. U is middels het aanbieden van een separaat raadsbesluit gevraagd om deze geheimhouding te bekrachtigen.

 


Toegankelijkheid woongebouw en woning baart zorgen. Top 5 Knelpunten Woningen opgesteld door VAC's.

Artikel over het werk van de VAC in AD-de Dordtenaar.

Geïnteresseerd in het werk van de VAC? Vraag de folder aan!

De afdeling Dordrecht van de woonadviescommissie VAC werkt aan nieuwe website.


Recente adviezen

 • Ds. J.Bogermanschool
 • Wilgenwende
 • Leerpark
 • Sporthal Deetos/Snel
 • Kinderboerderij NMC
 • v/d Kloosterstraat
 • Gestapelde villa's Stevensweg
 • Appartementen Bankastraat/Lanen van Oranje
 • School Chico Mendesring
 • Rotonde Overkampweg
 • Herinrichting Emmaplein - speelplaats

© 2009 VAC Dordrecht - Sitemap